PIERWSZY KROK W
KIERUNKU DIGITALIZACJI
W BRANŻY TRANSPORTOWEJ

GOTRANS przyczynia się do cyfrowej przyszłości poprzez
digitalizację dokumentów
związanych z transportem towarów. — e-CMR.

e-CMR

Masz wszelkie powody, aby zostać partnerem GOTRANS

Za pomocą aplikacji GOTRANS ułatwiamy dostęp wszystkim stronom zaangażowanym w transport towarów w celu zapewnienia zdigitalizowane łańcucha logistycznego. GOTRANS opiera się na sieci wiarygodnych partnerów w całym kraju i na poziomie międzynarodowym.

e-CMR

OBSZAR ADMINISTRACYJNY Z SZYBKIM DOSTĘPEM DO WAŻNYCH FUNKCJI

Wprowadzenie do dashboard

BEZ PAPIERÓW

GOTRANS oferuje zupełny nowy, całkowicie zdigitalizowany system zaprojektowany do modernizacji branży transportowej. Aplikacja mobilna GOTRANS zapewnia najbardziej efektywną łączność między Nadawcą - Przewoźnikiem - Odbiorcą, umożliwiając dostęp innym stronom trzecim (na przykład: właściwym organom kontrolnym).

BEZ BŁĘDÓW

Korzystając z aplikacji GOTRANS, przechowywane informacje są w 100% dokładne (lub przynajmniej można je poprawić w czasie rzeczywistym, w sposób przejrzysty i wydajny), a wszystkie zaangażowane strony mają stały, równoczesny dostęp i całkowitą swobodę kontroli nad całym procesem dostawy towarów.

BEZ STRAT

Dokładność czasu przejęcia, transportu i rozładunku towarów została znacznie poprawiona dzięki aplikacji mobilnej GOTRANS. Nie ma już potrzeby tracić czasu na ręczne wypełnianie i drukowanie na papierze listów transportowych! Fakturowanie odbywa się szybciej, co przyczynia się do fluidyzacji przepływów pieniężnych zaangażowanych firm, a zwłaszcza do rentowności całego łańcucha logistycznego.

e-CMR

DANE I STATYSTYKI W CZASIE RZECZYWISTYM

Wprowadzenie do dashboard.

ELEKTRONICZNE DOWODY DOSTAWY (POD)

Za pośrednictwem aplikacji zapewni się pewność prawa w odniesieniu do każdego transportu towarowego. Cały proces może być zweryfikowany i certyfikowany cyfrowo, jest przejrzysty w czasie rzeczywistym, bez wniosków telefonicznych, papierów i zmarnowanego czasu. Ponadto korzystanie z aplikacji umożliwia natychmiastowe zgłaszanie uszkodzeń, usterek i opóźnień, które mogą wystąpić.

ZDIGITALIZOWANE PRZECHOWYWANIE DANYCH

Pożegnamy się z kosztownym procesem ręcznego skanowania i archiwizowania listów przewozowych. Pożegnamy się z ryzykiem uszkodzenia lub utraty niekończących się archiwów. Wszystkie dane przetwarzane za pośrednictwem aplikacji GOTRANS będą przechowywane i zabezpieczane online, a przewoźnik może uzyskać szybki dostęp do nich.

PLANOWANIE JUST-IN-TIME

Wyobrażając sobie, że każdy przewoźnik korzystałby z aplikacji GOTRANS, pozwala nam wierzyć, że czasy dostawy można obliczyć z większą precyzją, przynosząc wiele korzyści zarówno nadawcom, jak i odbiorcom.

APLIKACJA MOBILNA

CIESZ SIĘ NOWYM POZIOMEM KONTROLI DZIĘKI APLIKACJI MOBILNEJ

Wprowadzenie do aplikacji mobilnej

ŁĄCZNOŚĆ

Nadawcy, przewoźnicy i odbiorcy są na stałe połączeni za pośrednictwem aplikacji GOTRANS. Rozwiązanie e-CMR pokazuje im dane dotyczące transportowanych towarów w czasie rzeczywistym, dotyczące daty i godziny odbioru/dostawy, rodzaju towarów i stanu transportowanych towarów, danych dotyczących przewoźnika/kierowcy i nie tylko.

PODPIS ELEKTRONICZNY

Cały jest zabezpieczony przez system uwierzytelniania i podpis elektroniczny lub kod QR, który zapewnia bezpieczeństwo całego łańcucha logistycznego. Podczas podpisywania w aplikacji przez którąkolwiek ze stron zapewnione zostanie elektroniczne powiadomienie zaangażowanych partnerów.

Dostępne teraz w Google Play i App Store

ROADMAP

POSTĘP DZIĘKI TECHNOLOGII I INNOWACJOM

PROJEKTUJEMY, BUDUJEMY, OFERUJEMY.

Otwórz nowy świat możliwości dla swojej firmy, ciesząc się dostępem do dokumentacji API, narzędzi i doświadczenia GOTRANS, z własnym oprogramowaniem do zarządzania (TMS, FMS, WMS lub ERP).

OBECNI KLIENCI

MAM KONTO I CHCĘ SIĘ UWIERZYTELNIĆ

UWIERZYTELNIANIE
NOWI KLIENCI

NIE MAM KONTA I CHCĘ SIĘ ZAREJESTROWAĆ

Rejestracja